Kerlingaland

 

 

Inleiding

Dit artikel gaat over 'Vlaamse Kerels' van Oudsaksische oorsprong. Zij staan telkens weer beschreven als vrijheidsstrijders die onder geen enkel juk wilden leven. Zij woonden langs de kust van Vlaanderen die in de Romeinse tijd 'Littus Saxonicum' heette. 

In de romantiek van de 19de eeuw kregen die 'Kerels' in Vlaanderen een meer dan oppervlakkige aandacht door mensen als Kervyn de Lettenhove, Albrecht Rodenbach en Hendrik Conscience.

Meestal wordt aan dit onderwerp door de huidige historici weinig aandacht besteed, omdat die 'Kerels' volgens hen te veel aanleunen bij de 'Vlaamse mythes'. Zij verwijten Kervyn de Lettenhove dat de 'kerels' een product zijn van een romantische verbeelding, met Rodenbach en Conscience als navolgers. Kan men echter hun geschiedenis zomaar van de kaart vegen? 

 

Schermafbeelding2015-12-01om113435.png

Herberg 'Kerelshof' te Cassel, Frans-Vlaanderen

 

 

Nieuwe bewerking van het artikel

op academia.edu bij mijn naam (vanaf eind juli 2023)

 

De nieuwe titel wordt waarschijnlijk

Van kerel tot Charles,
vrije lieden en West-Germaanse vorsten

 

 

 

Schermafbeelding2015-12-01om113513.png

Buitenmuur van het Romeinse fort 'Regulbium' aan de Saksische Kust.(Eigen foto)

 

 

Schermafbeelding2015-12-01om113546.png

Carausius 

 

 

Schermafbeelding2015-12-01om114115.png

Jelling